KALİTE POLİTİKAMIZ

  • İnşaat sektörünce, mühendislik ve mimarlık kriterlerine uygun en doğru ve ekonomik çözümü üretmek,
  • "Kalite" düzeyini arttırıcı katkıları teşvik etmek ve bulunduğu "Kalite" düzeyi ile yetinmeyen bir hizmet anlayışı yaratmak,
  • "Kalite" düzeyini sürekli arttırmak ve verimliliği arttırarak sürekli kılmak için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanımı esası ile yakından takip etmek ve uygulamak,
  • Personel temini konusunda seçici olmak ve şirketimizin iş kapasitesini gerektireceği sayıda ve görev yapacakları pozisyonlara uygun nitelikte eğitim almış elemanları istihdam etmek,
  • Personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetki bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,
  • İç ve dış müşteriler tarafından, takip edilen hizmetlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş kalite, şartlar ve kriterlere uygun hizmetler vermek, hizmet satın alınacak tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli değerlendirerek kalite düzeyleri yüksek tedarikçilerle çalışmayı ilke edinmek,
  • Mevcut Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve Standart gerekliliklerinin devamlılığını sağlamak.

ÜST