ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirketlerimizde uygulanmakta olan inşaat işlemleri için uygulanan yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda tüm ham maddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

Bunu başarmaya giden yolun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri almaktan ve doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

Uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek

Bu kapsamda;

  • Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması
  • Doğal kaynakların korunup ham madde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi
  • Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması
  • Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konusunda sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları
  • Taşeronlarımızın çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmasının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır.

ÜST